29 Σεπτεμβρίου 2023

Η χρήση του ΒΙ στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας

Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας έχουν ένα νέο ΒΙ εργαλείο, για να συνδυάζουν τις πληροφορίες από τους διαφορετικούς τομείς εργασιών για την λήψη αποφάσεων, το οποίο αναπτύχθηκε από την Lawson Software.

Το νέο αυτό λογισμικό θα βοηθήσει κατά πολύ τον συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο απευθύνεται μειώνοντας τον χρόνο αλλά και το κόστος για την λήψη αποφάσεων. Σκοπός είναι να παρέχονται οι πληροφορίες όταν χρειάζονται από την εταιρία με πολύ από και εύκολο τρόπο.