1 Δεκεμβρίου 2023

H OpenBI και η χρήση του Hadoop

H OpenBI, μια μεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών που εξειδικεύεται στις λύσεις ανοικτού κώδικα για ΒΙ, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τo δοκιμαστικό review που είχε για την έκδοση του Apache Hadoop της Pentaho. Οι οργανισμοί συνήθως επεξεργάζονται τα “sub-transactional” δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που προκύπτουν κατά την διάρκεια ή μεταξύ των συναλλαγών. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα web data, τον έλεγχο των συσκευών, την απόδοση του δικτύου, της λεπτομέρειες της κλήσης, το online gaming και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Οι sub-transactions αυξάνουν δραματικά τον όγκο της πληροφορίας που ενσωματώνεται στο περιβάλλον του ΒΙ και οι σημερινές πλατφόρμες ETL δυσκολεύονται αρκετά να επεξεργαστούν αυτόν τον όγκο χωρίς λάθη και με αξιόπιστα αποτελέσματα. Τo Hadoop είναι σχεδιασμένο ειδικά για να κατευθύνει αυτές τις αδυναμίες των πλατφορμών ETL με μια διαφορετική διαδικασία επεξεργασίας.

H χρήση του Hadoop έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια έναντι των περιορισμών των ETL platforms ενώ η Pentaho Corporation προσπάθησε να ξεπεράσει αυτούς τους περιορισμούς μέσα από τα νέα προϊόντα της. Άλλα πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων εύκολα, αποτελεσματικά και αξιόπιστα διευκολύνοντας την ανάλυση.