14 Ιουλίου 2024

Γρήγορη Ανασκόπηση της Εβδομάδας

>  H Anthropic εισήγαγε το Claude 3.5 Sonnet, ξεπερνώντας το GPT-4O του OpenAi.

>  Νέα χαρακτηριστικά όπως τα Artifacts επιτρέπουν την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου, δημιουργώντας πίνακες διάθεσης, παιχνίδια, εικονικές βιβλιοθήκες, οικογενειακά δέντρα και pixel art με τις προτροπές Claude.

>  Το δημοκρατικό διαδικτυακό οικοσύστημα γεμίζει με θεωρίες συνωμοσίας πριν από το αμερικανικό προεδρικό ντιμπέιτ.

>  Αβάσιμες θεωρίες που αφορούν ενέσεις, ναρκωτικά και κρυμμένα ακουστικά του Προέδρου Μπάιντεν .

>  Ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης που χρησιμοποιούν το AI για να δημιουργήσουν παραπλανητικά βίντεο όπως το "Bye, Bye Biden" με τεχνολογία Deepfake και Copycop.

>  Ανάλυση της εξέλιξης των υπηρεσιών αναζήτησης από τους ανθρώπινους χειριστές σε σημερινές αυτοματοποιημένες μηχανες.

>  Έμφαση στη νοσταλγία της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης στις υπηρεσίες αναζήτησης.

>  Η διαχείριση αποβλήτων σε διαστημικές αποστολές, όπως ο Απόλλωνας, θέτει νομικά, ηθικά και επιστημονικά ερωτήματα.

>  Η έρευνα μικροβιακής επιβίωσης στο φεγγάρι μπορεί να αποκαλύψει την προέλευση της ζωής και να βελτιώσει τις πρακτικές αποχέτευσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Γη.

(Για την αναζήτηση των σχετικών άρθρων ανατρέξετε στισ εξής ημερομηνίες: 01/07/2024-05/07/2024)