29 Σεπτεμβρίου 2023

Η Logicalis εξαγοράζει την Inca Software

H εταιρία Logicalis UK, έχει συμφωνήσει να εξαγοράσει την Inca Software από την Avisen Plc. Η εξαγορά δημιουργεί έναν από τoυς πρώτους system integrators στο Ηνωμένο Βασίλειο, ικανό να παρέχει την πλήρη Σουίτα λογισμικού business transformation tools.

Η Inca, ιδρυθείσα το 2002, είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη συνεργάτης της ΙΒΜ στην Βρετανία με μεγάλες διακρίσεις αλλά και καινοτόμες λύσεις στο ΒΑ σε πελάτες που συνεργάζονται με την ΙΒΜ. Το ΒΑ μετασχηματίζει τα πρωτογενή δεδομένα σε πολύτιμη πληροφορία για την επιχείρηση, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της και την εικόνα της ως προς τους πελάτες αλλά και γενικότερα το εξωτερικό της περιβάλλον.