27 Σεπτεμβρίου 2022

Υπηρεσίες Smarter Commerce από την IBM

Το Smarter Commerce επεκτείνει υπηρεσίες της ΙΒΜ στο ΒΑ και στην βελτιστοποίηση. Αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από πόρους των τμημάτων πωλήσεων και marketing. Η ΙΒΜ διακρίνει μια ευκαιρία της τάξης των US$ 70 δις. στην αγορά της Smarter Commerce, οδηγούμενη από την ζήτηση των πελατών που φέρνουν νέα επίπεδα αυτοματισμού στο marketing, στις πωλήσεις και στην πελατειακή βάση. Ανάμεσα στις αλλαγές αυτές, θα δημιουργηθεί λογισμικό το οποίο δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ελέγχουν τα Brands τους σε πραγματικό χρόνο μέσα από το κοινωνικά δίκτυα.

Το ΙΒΜ University  θα παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση στους συνεργάτες και στους πωλητές για να αναπτύξουν τις εργασιακές δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά του Smarter Commerce. “Είναι ο κόσμος του καταναλωτή”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Craig Hayman, γενικός διευθυντής της ΙΒΜ Insustry Solutions. “Οι επιχειρήσεις απαιτούν ένα αυστηρό δίκτυο προμηθευτών που μπορούν να ανταποκριθούν και συνεργάτες που να διαβεβαιώνουν την παράδοση του σωστού προϊόντος ή υπηρεσίας στην σωστή τιμή, στο σωστό χρόνο και μέρος. Το κλειδί για την επιτυχία σε αυτό το ανοικτό περιβάλλον είναι η πρόβλεψη των τάσεων και των αυτοματοποιημένων ανταποκρίσεων στην αγορά εκ των προτέρων για να εξαλειφθεί το κενό μεταξύ της αγοράς και της πώλησης και γενικά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης."