1 Δεκεμβρίου 2023

Συνεργασία Dell και Microsoft για την ανάπτυξη πλατφόρμας Health Analytics

Η Dell και η Microsoft θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν μια πλατφόρμα βελτιστοποίησης απόδοσης που απευθύνεται σε νοσοκομεία. Η υπηρεσία θα βασίζεται σε μοντέλο συνδρομών και θα συνδυάζει το Microsoft Amalga, μια πλατφόρμα analytics νοσοκομείων της Microsoft, με την υποδομή cloud της Dell. Η νέα υπηρεσία θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Stellaris Health Network.