1 Δεκεμβρίου 2023

Business Intelligence και Web 2.0

Ο πάροχος λογισμικού Business Intelligence (BI), Yellowfin, κυκλοφόρησε ένα νέο δημοσίευμα σχετικά με Social and Collaborative BI. Το δημοσίευμα σκιαγραφεί τις βασικές συνιστώσες που συνθέτουν μία αποτελεσματική πλατφόρμα, κοινωνικού και συνεργατικού BI, και αναλύει την ικανότητά του να διευκολύνει την κοινή χρήση, τη συζήτηση και την καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Η συγχώνευση του BI με το Web 2.0 και των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει ώθηση σε μία νέα έννοια του Κοινωνικού και Συνεργατικού BI - ενός είδους πλατφόρμας συλλογικής λήψης αποφάσεων (CDM). Η πλατφόρμα αυτή, όπως οι κοινωνικές τεχνολογίες Web 2.0, είναι σχεδιασμένη γύρω από την υπόθεση ότι κάποιος θα μπορεί να μοιραστεί περιεχόμενο και να συμβάλλει στην συζήτηση, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. “Το Κοινωνικό και Συνεργατικό BI παρέχει μια λύση στο πρόβλημα ότι, παρά τα αυξανόμενα ποσά χρημάτων που δαπανώνται για BI, πολλές οργανώσεις αποτυγχάνουν να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και συνεχίζουν να παίρνουν λιγότερο ενημερωμένες επιχειρησιακές αποφάσεις.”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Yellowfin, Glen Rabie.