28 Νοεμβρίου 2022

Η MindTree ανακοινώνει το Rubic GAZE

Η MindTree Limited, εταιρία ΙΤ και Product Engineering Services ανακοίνωσε το RUBIC (Re-Usable Business Intelligence Components) GAZE, ένα δίκτυο τεχνητής επιχειρηματικής ευφυΐας που επιτρέπει την παροχή των δεδομένων πάνω σε online χάρτες, συμπεριλαμβανομένων του Google και του Bing, για την οπτικοποίηση δεδομένων. Το RUBIC GAZE παρέχει δυναμικές πληροφορίες που βοηθάνε τις εταιρίες να κάνουν οικονομικά αποδοτικές αναλύσεις περιφερειακών επιδόσεων, και να βελτιστοποιήσουν τις στρατηγικές τους τοπικά. Το RUBIC GAZE προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την απεικόνιση των επιχειρηματικών δεδομένων πάνω σε χάρτες και την πολυπλοκότητα της ανάλυσης. Περιέχοντας αρκετές δυνατότητες, το RUBIC GAZE εμφανίζει σύνθετες αλλά κατανοητές απεικονίσεις. Είναι συμβατό με multi-touch panels, που επιτρέπουν την πλοήγηση με αφή.