27 Σεπτεμβρίου 2022

Η εφαρμογή SAS analytics από την Chartis

H Chartis, μια μεγάλη ασφαλιστική, προσφάτως στράφηκε σε analytics της SAS, για να εκτιμήσει τον κίνδυνο μελλοντικών ζημιών. Η Chartis έχει επίσης χρησιμοποιήσει τα SAS Analytics για άλλες ανάγκες της, όπως την εναρμόνιση πληρωμών και την εκτίμηση των απαραίτητων διαθέσιμων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της. Η Ομάδα Στρατηγικής Ανάλυσης Κινδύνου χρησιμοποίησε επίσης τα analytics για να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες καταστροφές. Όταν υπάρξει κάποιο ατυχές περιστατικό, η Chartis πρέπει γρήγορα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των  πελατών της. Για να εξασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, η ομάδα analytics υλοποίησε ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο διασύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, η εταιρία ήταν σε θέση να μειώσει το ύψος των αποθεματικών που απαιτούνται να κρατάει.