29 Νοεμβρίου 2022

Call center analytics από την LiveVox

H LiveVox Inc, ο κορυφαίος πάροχος cloud για λύσεις σε call centers, ανακοίνωσε την κυκλοφορία analytics για εκστρατείες predictive dialer calling. Η ανάλυση είναι σημαντική για όλα τα τηλεφωνικά κέντρα, αλλά ιδιαίτερα σημαντική σε εταιρίες με μεγάλα χαρτοφυλάκια πελατών που έχουν ανάγκη κατανόησης του πότε οι επαναλαμβανόμενες κλήσεις αρχίζουν έχουν φθίνοντα αποτελέσματα. Τα ποσοστά αποτελεσματικότητας είναι συχνά μια πρόκληση, διότι προϋποθέτουν την ενσωμάτωση λεπτομερών στοιχείων λογαριασμών τα οποία συνήθως βρίσκονται στο σύστημα τιμολόγησης και στα στοιχεία που προκύπτουν από το call center. Οι εκθέσεις αυτές μπορούν να παραχθούν, αλλά συχνά απαιτούν έμπειρους αναλυτές και αρκετές ώρες δουλειάς. Δεδομένου του χρόνου και των δαπανών, τα τηλεφωνικά κέντρα μπορεί να αναλύουν αποτελέσματα περιοδικά, αλλά όχι με συχνότητα που να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. "Η LiveVox συνεχίζει να ενισχύει την πλατφόρμα της με τα analytics που χρειάζονται οι πελάτες μας προκειμένου να χειριστούν τις επαφές τους και τις στρατηγικές επικοινωνίας τους”, δήλωσε ο κ. Louis Summe , Διευθύνων Σύμβουλος της LiveVox. Η cloud πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο σε όλο το περιβάλλον του κέντρου επικοινωνίας. Το μοντέλο ανάπτυξής μας είναι να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε αναφορές με βάση αποκλειστικά τις ανάγκες του πελάτη. "
Η LiveVox προσφέρει εκτεταμένα analytics για call centers. Οι εκθέσεις της παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για KPIs σε επιχειρησιακό επίπεδο.