1 Δεκεμβρίου 2023

Mobile Business Intelligence Solutions

Σύμφωνα με την Gartner, με την ταχεία ανάπτυξη των smartphones και τα μαζικά ποσοστά υιοθέτησής τους σε επιχειρήσεις, έως το 2014 το 33% της χρήσης εφαρμογών Business Intelligence θα πραγματοποιείται μέσω κινητών συσκευών. Αρχικά, οι ήδη υπάρχουσες εφαρμογές θα υποστηρίζονται και από mobile συσκευές, όμως άμεσα οι πάροχοι θα αναπτύξουν mobile BI εφαρμογές για συγκεκριμένους τομείς.