1 Δεκεμβρίου 2023

Supply Chain Management σε νοσοκομεία

Υπάρχει μια συνεχής διαμάχη μεταξύ των νοσοκομείων και των προμηθευτών τους. Όταν πρόκειται για supply chain management ζητούνται συμβόλαια και αυτοματισμοί για την ελαχιστοποίηση του κόστους. Χωρίς όμως την ανάλυση κόστους οι ατέλειές τους δεν είναι εμφανείς. Όταν πρόκειται για αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων στα νοσοκομεία, η ανάλυση κόστους είναι το εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει το στρατηγικό όραμα του νοσοκομείου. Το Mount Sinai ανέπτυξε ένα εσωτερικό σύστημα για τον έλεγχο τον εξόδων - κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως το συγκεκριμένο νοσοκομείο τα οποίο δουλεύει με πάνω από 3000 εργαζόμενους και έχει 955 κρεβάτια. Στόχος ήταν η γενική μείωση των εξόδων, αν και είχαν ελάχιστη επιτυχία κόβοντας τα έξοδα προμήθειας. Έτσι, το 2008 αποφάσισαν να ψάξουν για ατέλειες στον οργανισμό. Αντιλήφθηκαν ότι τα στοιχεία ανάλυσής είχαν ελλείψεις και έπρεπε να αναβαθμιστούν. Έτσι από το να χρησιμοποιούν δύο κεντρικά συστήματα αποφάσισαν να δημιουργήσουν έξι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους.