23 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεργασία Pervasive και SuccessFactors

Οι εταιρείες Pervasive και SuccessFactors πήραν τη πρωτοβουλία να ενωθούν και να ενσωματώσουν τα ξεχωριστά συστήματα τους μέσα στο λογισμικό επιχειρησιακής λειτουργίας της SuccessFactors. Η Pervasive, που έχει ενωθεί  με την SuccessCloud της SuccessFactors, θέτει ως κοινό στόχο την εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία και πληροφορίες για την καθημερινή τους απόδοση. Βάσει αυτού, μπορούν να προβλέψουν τις μελλοντικές τάσεις και να προσαρμόσουν ανάλογα τις στρατηγικές τους εάν είναι απαραίτητο.

Η Pervasive στηρίζει την SuccessFactors στο να ξεπεράσει τις όποιες  προκλήσεις παρουσιαστούν στην ολοκληρωμένη Cloud λύση για τους χρήστες καθώς επίσης και σε προγραμματιστές SaaS εφαρμογών. Η SuccessCloud επιτρέπει σε εξωτερικές εφαρμογές τρίτων αλλά και δεδομένα από συστήματα άλλων επιχειρήσεων να συνδεθούν και να ενσωματωθούν με την σουίτα επιχειρησιακής λειτουργίας της SuccessFactors.

Αυτό βοηθά στην αμφίδρομη διανομή της πληροφορίας, βοηθώντας τους πελάτες και τους προγραμματιστές να ενσωματώσουν την επιχειρησιακή λειτουργία και τα στοιχεία απόδοσης στην σουίτα της SuccessFactors. Παρουσιάζει επίσης τα στοιχεία από επιχειρηματικές εφαρμογές σε προ-διαμορφωμένες εκθέσεις και αναφορές που παρέχουν διάφορες προοπτικές στην επιχειρησιακή απόδοση για ολόκληρο τον οργανισμό. Αρχικά, ο Pervasive Data Integrator θα επιτρέπει στην SuccessCloud να προσφέρει πρόσθετες λύσεις προς ενσωμάτωση μέσω εκμίσθωσης μαζί με υποστηρικτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των  ADP, Ceridian και Paychex. Στη συνέχεια, η παγκόσμια συνδεσιμότητα της Pervasive και οι SaaS ικανότητές της θα εξασφαλίσουν γρήγορη ολοκλήρωση για όλες τις πηγές στοιχείων και τις εφαρμογές με SuccessCloud.