18 Ιουνίου 2024

Διαθέσιμη η νέα έκδοση των ταχύτερων και οικονομικά προσιτών συστημάτων στον κλάδο για τη φιλοξενία και λειτουργία της Oracle Database

Η Oracle παρουσιάζει τις πλατφόρμες νέας γενιάς Exadata X9M04 Οκτωβρίου 2021 — Η Oracle ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας Oracle Exadata X9M, της πιο πρόσφατης έκδοσης των ταχύτερων και πιο οικονομικά προσιτών συστημάτων στον κλάδο, για την φιλοξενία και λειτουργία της Oracle Database. Οι νέες λύσεις Exadata X9M περιλαμβάνουν το Exadata Database Machine X9M και το Exadata Cloud@Customer X9M - τη μοναδική πλατφόρμα που μπορεί να φιλοξενήσει την Oracle Autonomous Database εντός του data center των πελατών μας. Σήμερα, το 87% των εταιρειών του Global Fortune 100 καθώς και χιλιάδες μικρότερες σε μέγεθος εταιρείες βασίζονται στα συστήματα Oracle Exadata για να εκτελέσουν κρίσιμα για την επιχείρηση φορτία που αφορούν στη διαχείριση δεδομένων.

H νέα γενιά της πλατφόρμας Exadata, X9M,  επιταχύνει την επεξεργασία OLTP φορτίων με αύξηση σε IOPS πάνω από 70% και τιμές network latency κάτω από 19 microseconds. Επίσης, μπορεί να επιτύχει αύξηση έως και 87% στην απόδοση analytical SQL και σε φορτία που σχετίζονται με διεργασίες machine learning. Παρέχοντας υψηλότερη απόδοση στην ίδια τιμή με την προηγούμενη γενιά, η πλατφόρμα Exadata X9M επιτρέπει στους πελάτες να μειώσουν το κόστος επεξεργασίας συναλλαγών OLTP έως και 42% και στον τομέα επεξεργασίας των δεδομένων OLAP έως και 47%.

 

Στοχεύοντας στην απλοποίηση των IT διαδικασιών, η πλατφόρμα Exadata X9M καθιστά δυνατή την ταχύτατη ολοκλήρωση της επεξεργασίας οποιουδήποτε συνδυασμού επιμέρους ή μικτών φορτίων OLTP, OLAP, machine ,learning, in-memory, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα μείωση των πόρων που χρησιμοποιούνται. Με 33% περισσότερη διαθέσιμη επεξεργαστική ισχύ μνήμη RAM για τους εξυπηρετητές της βάσης δεδομένων, καθώς και 28% χωρητικότητα στο storage tier σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές Exadata, οι πελάτες που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Exadata X9M θα μπορούν να πετύχουν ακόμα περισσότερο αποδοτικό consolidation βάσεων δεδομένων Oracle εντός του συστήματος Exadata, μειώνοντας έτσι το κόστος αλλά και την πολυπλοκότητα. 

 

Ο Juan Loaiza, Executive Vice President, Mission-Critical Database Technologies της Oracle, δήλωσε: «Η νέα γενιά Oracle Exadata X9M συνεχίζει τη στρατηγική μας που υλοποιείται με τη δημιουργία της ταχύτερης πλατφόρμας Oracle Database παγκοσμίως και τη διάθεσή της παντού — στο Public Cloud, σε μορφή Cloud@Customer καθώς και σε αμιγώς on-premises περιβάλλον στα data center των πελατών. Για την X9M, υιοθετήσαμε την πιο πρόσφατη τεχνολογία compute και υλικού δικτύωσης και storage, και βελτιστοποιήσαμε το λογισμικό μας για να πετυχαίνει θεαματικά ταχύτερη απόδοση. Οι πελάτες αποκτούν την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία OLTP, την ταχύτερη ανάλυση και το καλύτερο δυνατό consolidation — όλα αυτά στην ίδια τιμή με την προηγούμενη γενιά. Καμία άλλη πλατφόρμα, αυτοσχέδια υποδομή, βάση δεδομένων ή υπηρεσία cloud δεν πλησιάζει καν την απόδοση, την αναλογία κόστους/απόδοσης ή την απλότητα της πλατφόρμας Exadata X9M.» 

 

Σε σύγκριση με το σύστημα Amazon RDS που χρησιμοποιεί αποκλειστικά all-Flash storage, το σύστημα Exadata Cloud@Customer X9M πετυχαίνει 50 φορές υψηλότερη απόδοση όσον αφορά το latency στην επεξεργασία OLTP δεδομένων. Σε σύγκριση με το σύστημα Microsoft Azure SQL που χρησιμοποιεί αποκλειστικά all-Flash storage, το σύστημα Exadata Cloud@Customer X9M πετυχαίνει 100 φορές 

 

καλύτερη απόδοση όσον αφορά το latency στην επεξεργασία OLTP δεδομένων. Για εργασίες OLAP, το σύστημα Exadata Cloud@Customer X9M πετυχαίνει έως 25 φορές υψηλότερο throughput σε σχέση με το Microsoft Azure SQL, και έως 72 φορές υψηλότερο throughput σε σχέση με το Amazon RDS.