27 Σεπτεμβρίου 2022

Συνεργασία MarketTools και West Interactive

Η MarketTools πρόκειται να προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση στο λογισμικό ερευνών Insight Customer Intelligence (διορατικότητα στην πελατειακή γνώση) της West Interactive μετά από την οριστικοποίηση της συνεργασίας με την πελατειακή βάση της εταιρίας τεχνολογίας. Το αυτοματοποιημένο εργαλείο ερευνών, που αναλύει τις αντιδράσεις των πελατών της και επιτρέπει στα τηλεφωνικά κέντρα να πραγματοποιούν έρευνες σε πελάτες, θα προσφέρεται συνοδευτικά με τις υπηρεσίες της MarketTools σε διαχείριση επιχειρησιακής λειτουργίας και σε υπηρεσίες έρευνας αγοράς.