29 Σεπτεμβρίου 2023

Πώς η ψηφιακή οικονομία θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών;

H παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω των κινητών τηλεφώνων θα μπορούσε να ωφελήσει δισεκατομμύρια ανθρώπων, προωθώντας την ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ των αναδυόμενων οικονομιών κατά 3.7$ τρισεκατομμύρια μέσα σε μία δεκαετία.

Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι και 200 εκατομμύρια πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε αποταμιεύσεις και πιστώσεις. Ακόμη και εκείνοι που έχουν πρόσβαση, αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλά τέλη για ένα περιορισμένο εύρος προϊόντων. Η οικονομική ανάπτυξη υποφέρει. Αλλά μια λύση είναι ακριβώς στα χέρια των ανθρώπων, το κινητό τηλέφωνο. Οι ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των κινητών και του διαδικτύου, θα μπορούσαν να αλλάξουν την ζωή και τις οικονομικές προοπτικές των ανθρώπων, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, ενισχύοντας το ΑΕΠ και κάνοντας την οικονομική ένταξη πραγματικότητα.

Μια νέα έκθεση από το McKinsey Global Institute (MGI), Ψηφιακή χρηματοδότηση για όλους: Η ενεργοποίηση της ανάπτυξης χωρίς περιορισμούς στις αναδυόμενες οικονομίες, είναι η πρώτη απόπειρα να ποσοτικοποιήσουμε το πλήρες αντίκτυπο της ψηφιακής οικονομίας. Εκτός από την εκτεταμένη οικονομική μοντελοποίηση, η έκθεση βασίζεται και στα πορίσματα από επισκέψεις σε χώρες, όπως, Βραζιλία, Κίνα, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Νιγηρία, Αιθιοπία και ακόμη σε πάνω από 150 συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων.

Η έρευνα διαπιστώνει, ότι η ευρεία υιοθέτηση και χρήση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θα μπορούσε να αυξήσει κατά 6% το ΑΕΠ των αναδυόμενων οικονομιών ή κατά 3.7$ τρισεκατομμύρια μέχρι το 2025. Αυτό είναι ισοδύναμο με την προσθήκη μιας οικονομίας σαν της Γερμανίας ή μια οικονομία που είναι μεγαλύτερη από αυτή των χωρών της Αφρικής. Αυτό το επιπρόσθετο ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξήσει κατά 95 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι θα ωφεληθούν. H ψηφιακή χρηματοδότηση θα μπορούσε να παρέχει πρόσβαση σε 1.6 δισεκατομμύρια “unbanked” ανθρώπων και πάνω από το 50% από αυτούς να είναι γυναίκες. Ένα $2.1 τρισεκατομμύρια των δανείων προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσε να γίνει βιώσιμο, αφού οι δανειολήπτες θα μπορούσαν να γνωρίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να κερδίσουν $110 δισεκατομμύρια ετησίως με την μείωση των δημοσίων δαπανών και την είσπραξη των φόρων. Οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα επωφεληθούν πάρα πολύ. Θα ταχθούν υπέρ για να εξοικονομήσουν $400 δισεκατομμύρια ετησίως μετατρέποντας τους παραδοσιακούς λογαριασμούς σε ψηφιακούς, οι οποίοι είναι 80-90% λιγότερο δαπανηροί σαν υπηρεσία. Με την επέκταση της πελατειακής βάσης δεδομένων, οι πάροχοι αυξάνουν τις ευκαιρίες αύξησης των εσόδων και θα μπορούσαν να αυξήσουν τον ισολογισμό τους με βιώσιμο τρόπο κατά $4.2 τρισεκατομμύρια.

To οικονομικό δυναμικό διαφέρει σημαντικά ανάλογα το σημείο εκκίνησης κάθε χώρας. Χώρες χαμηλότερου εισοδήματος όπως η Αιθιοπία, η Ινδία και η Νιγηρία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα, και ευκαιρία να αυξήσουν κατά 10-12% το ΑΕΠ τους δεδομένων των χαμηλών επιπέδων της χρηματοπιστωτικής ένταξης και των ψηφιακών σήμερα. Το Πακιστάν έχει μικρότερη πιθανότητα να αυξήσει το ΑΕΠ, περίπου κατά 7%. χώρες μεσαίου εισοδήματος, όπως η Βραζιλία, η Κίνα και το Μεξικό θα μπορούσαν να αυξήσουν κατά 4-5% το ΑΕΠ.

Οι ψηφιακές πληρωμές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν το ζωτικό κομμάτι της σύγχρονης οικονομίας, επιτρέποντας σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να συναλλάσσονται φτηνά και αποτελεσματικά. Για μια σειρά από εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, των παρόχων πληρωμών, των Start-Ups, των εμπόρων λιανικής και άλλων, οι πιθανότητες νέων επιχειρηματικών ευκαιριών θα είναι πολλές.

To 2014, σχεδόν το 80% των ενηλίκων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες είχαν ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ μόνο το 55% είχε χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Σχεδόν το 90% των ανθρώπων είχαν πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο και μεγάλη μερίδα από αυτούς σε δίκτυο με 3G ή 4G.

Για να κατακτήσουν αυτή την ευκαιρία οι επιχειρήσεις και οι ηγέτες των κυβερνήσεων θα πρέπει να κάνουν μια συντονισμένη προσπάθεια. Τα τρία δομικά στοιχεία που απαιτούνται: η διάδοση των κινητών και των ψηφιακών υποδομών, δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ψηφιακά προϊόντα χρηματοδότησης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων και των μικρών επιχειρήσεων με τρόπους που υπερτερούν των σημερινών χρηματοπιστωτικών εργαλείων.

H ευρέως χρησιμοποιούμενη ψηφιακή χρηματοδότηση έχει την δύναμη να μετασχηματίσει τις οικονομικές προοπτικές δισεκατομμυρίων ανθρώπων και να δώσει νέα δυναμική σε μικρές επιχειρήσεις που σήμερα μένουν πίσω λόγω της έλλειψης πιστώσεων. Αντί να περιμένουν μια ολόκληρη γενιά για να αυξηθούν τα κέρδη τους και τις τράπεζες να επεκτείνουν την πρόσβασή τους στα χρηματοοικονομικά συστήματα, οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για όλους. Οι κινητές συσκευές θα ξεκλειδώσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες και θα επιταχύνουν την κοινωνική ανάπτυξη.

Από τον James Manyika, Susan Lund, Marc Singer, Olivia White και τον Chris Berry.

Πηγή: mckinsey.com