27 Σεπτεμβρίου 2022

Gartner: Τέσσερις οι κινητήριες δυνάμεις του μέλλοντος των κεντρικών-δεδομένων για τα άτομα του μάρκετινγκ

Η σύγκλιση της τεχνολογίας του μάρκετινγκ (Martech) και η διαφήμιση της τεχνολογίας (Adtech), τα γεγονότα που πραγματοποιούνται τα οποία πυροδότησαν τεχνικές του μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο, η προσωποποίηση και η χρήση των συμφραζόμενων ενδείξεων είναι οι τέσσερις βασικές δυνάμεις που οδηγούν σε ένα μέλλον με βάση τα “δεδομένα στο κέντρο” για τα άτομα του μάρκετινγκ, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Gartner.

Καθώς οι άνθρωποι του marketing αγκαλιάζουν στρατηγικές μάρκετινγκ με βάση τα δεδομένα με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μέσω της συνεκτικού περιεχομένου και των μηνυμάτων και καθώς η διαφήμιση υιοθετεί προγραμματικές πρακτικές και αγορές υποβολής προσφορών σε πραγματικό χρόνο, οι πελάτες θα αναμένουν όλο και περισσότερο τη συνοχή και το συντονισμό όλων των επώνυμων επικοινωνιών», λέει ο Mike McGuire, αντιπρόεδρος έρευνας της Gartner. "Το μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο που “πυροδοτείται” από συμβάντα είναι ένα βασικό σημείο εστίασης για τα άτομα του μάρκετινγκ όσο και για τους διαφημιστές. Όσο όλες οι μορφές του μάρκετινγκ αναζητούν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, προγνωστικές αναλύσεις κερδίζουν γρήγορα την προσοχή των προηγμένων ατόμων στο μάρκετινγκ".

Οι βασικές τεχνολογικες δυνάμεις:

  1. Η σύγκλιση των Martech και Adtech: Και οι δύο έχουν μια αυξανόμενη εξάρτηση από τις στρατηγικές και τακτικές που βασίζονται σε δεδομένα. Σε στρατηγικό επίπεδο, η σύγκλιση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς εστίασης στην παροχή συναρπαστικών και με αξία εμπειριών στους πελάτες, ανεξάρτητα αν αυτό έχει να κάνει με την αγορά, το προϊόν ή την υπηρεσία. Κατηγορίες προϊόντων όπως οι πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, οι αναλύσεις μάρκετινγκ, η αυτοματοποίηση του μάρκετινγκ και οι προγνωστικές αναλύσεις όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται στις Martech και Adtech στοίβες.
  2. Οι τεχνικές που ενεργοποιούνται απ’ τα γεγονότα και από το μάρκετινγκ σε πραγματικό χρόνο: Η επιθυμία του να είμαστε σε θέση να αντιδρούμε στη στιγμή και να μετακινούμε τον πελάτη ή να τον οδηγούμε κατά μήκος της διαδρομής για την αγορά εστιάζει την προσοχή μας στο κινητό μάρκετινγκ και τις προγνωστικές αναλύσεις.
  3. Εξατομίκευση: Η εξατομίκευση και «προσωποποίηση» των τεχνολογικών προφίλ ωριμάζουν με ταχύ ρυθμό, καθώς οι άνθρωποι του μάρκετινγκ κοιτάζουν να δημιουργήσουν αυτήν την ένα-προς-ένα ευκαιρία, εξισορροπώντας τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια.
  4. Συμφραζόμενες ενδείξεις: Η χρήση των συμφραζόμενων ενδείξεων που σηματοδοτείται από τους καταναλωτές και η προοπτική χρήση των κινητών συσκευών -ενδείξεων, όπως ο καιρός στην περιοχή, η παρουσία σε ένα εμπορικό κέντρο ή λιανικής πώλησης κοντά στην περιοχή - οδηγεί το γενικότερο ενδιαφέρον των ανθρώπων του μάρκετινγκ στο μάρκετινγκ μέσω εγγύτητας, στο “Internet of Things” και στα “wearables”.

Πηγή: analytics-magazine.org