1 Δεκεμβρίου 2022

Η πλατφόρμα με κλινικά δεδομένα της Litmus Health

Πριν από λίγες μέρες, η Litmus Health, μια πλατφόρμα με κλινικά δεδομένα επικεντρώθηκε στην σχέση της υγείας με την ποιότητα ζωής και πρόσφατα εγκαινίασε την έκδοση beta. Η εταιρεία χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται από φορητές, 'έξυπνες' συσκευές και αισθητήρες που τοποθετούνται στο σπίτι για να ενημερώνουν τις κλινικές παραμέτρους και να καθοδηγούν την αγωγή. Η Litmus αρχικά επικεντρώθηκε στην Φάση I/II των κλινικών δοκιμών.

Η απόφαση που πάρθηκε από τις φαρμακευτικές εταιρείες να προχωρήσουν από την Φάση II στην Φάση III ήταν δαπανηρή, καθώς αρκετές εκατοντάδες εκατομμυρίων 'ισορροπούσαν' πάνω σε λεπτό σχοινί. Ο στόχος είναι η επανάσταση των αγωγών στην αγορά και η τοποθέτηση της σχέσης της ποιότητας ζωής με την υγεία στην πρώτη γραμμή της κλινικής ανάπτυξης. Πολύ συχνά οι ερευνητές προχωρούν την έρευνά τους χωρίς να έχουν συλλέξει πολλά δεδομένα και ακόμη και αυτά που έχουν συλλέξει δεν είναι χωρισμένα σε πολλές διαστάσεις (μεταβλητές)”.

Η Litmus Platform υποστηρίζει πάνω από 200 πηγές δεδομένων, οι οποίες περιγράφουν την συμπεριφορά και το περιβάλλον των ασθενών. Επίσης, η εταιρεία αντλεί δεδομένα από επικυρωμένες κλινικές έρευνες και μπορεί εύκολα να προσθέσει νέα δεδομένα. Οι ερευνητές έχουν την δυνατότητα να προσαρμόσουν τις πηγές των δεδομένων και να χτίσουν την δική τους αγωγή, συνδυάζοντας τις επικυρωμένες έρευνες με τα δεδομένα που συλλέγονται καθημερινά. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη ένδειξη της υγείας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Μόλις συλλεχθούν τα δεδομένα, η Litmus χρησιμοποιεί την μηχανική μάθηση αλλά και αλγορίθμων για να εναρμονίσει τα χρονολογικά δεδομένα, να ενοποιήσει τις πηγές των δεδομένων και να αναζητήσει τις συσχετίσεις μεταξύ της συμπεριφοράς, το περιβάλλον και την έκβαση των ασθενών”.