29 Νοεμβρίου 2022

Απομυθοποιώντας την αξία της γνώσης από τα δεδομένα που μεταφράζεται σε ενέργειες

Πολύς ντόρος γίνεται για την γνώση που αποκτά κάποιος αναλύοντας τα δεδομένα η οποία μεταφράζεται σε ενέργειες. Πολλές φορές, είναι ο μόνος στόχος με αποτέλεσμα να μην δίνεται η σημασία που αρμόζει στα υπόλοιπα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα. Για αυτό το λόγο παρουσιάζουμε πως μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από την γνώση που αντλεί από τα δεδομένα.

 

Γνώση, προσαρμογή και μετά ενέργεια

Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη για να μεταφραστεί η νέα γνώση σε ενέργειες. Πολλές φορές, μια νέα γνώση δεν μεταφράζεται σε ενέργεια γιατί δεν γίνεται προσαρμογή. Για παράδειγμα, προκύπτει από την ανάλυση ότι οι φοιτητές έχουν πρόβλημα με την έλλειψη θέσεων αυτοκινήτων στο πανεπιστήμιό τους. Κάποιος που θα σκεφτόταν ότι δεν γίνεται να μεγαλώσει ο χώρος του πανεπιστημίου άρα θεωρεί ότι η γνώση αυτή δεν μεταφράζεται σε ενέργεια. Αντίθετα, αν σκεφτεί ότι μπορεί να επικοινωνήσει με τον δήμο ή τις αρχές για να εξετάσει αν μπορεί να βελτιωθεί η συγκοινωνία αμέσως η γνώση αυτή οδήγησε σε μια ενέργεια που ενδέχεται να βελτιώσει ένα ζήτημα.


Η γνώση πρέπει πάντα να οδηγεί σε ενέργεια;

Η ανάλυση δεδομένων δεν μας δείχνει πάντα κάτι καινούριο για τα δεδομένα αλλά απλά επιβεβαιώνει υποθέσεις που κάναμε για αυτά. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό όμως καθώς πλέον γνωρίζεις ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Για παράδειγμα, υποθέτεις ότι το μέγεθος των τάξεων είναι ζήτημα κλειδί, αλλά η έρευνα έδειξε ότι οι φοιτητές δεν το αναφέρουν . Επομένως, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ενέργεια.


Η γνώση από τα δεδομένα οδηγεί σε αλλαγές στη στρατηγική

Η ανάλυση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στη διαπίστωση του αν μια στρατηγική δουλεύει ή όχι. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο εξάμηνο οι φοιτητές παραπονέθηκαν για την ανταπόκριση από το προσωπικό. Αφού πήρε το πανεπιστήμιο κάποιες ενέργειες για να το βελτιώσει αυτό, τα αποτελέσματα του επόμενου εξαμήνου δείχνουν κατά πόσο αυτές οι ενέργειες έφεραν αποτέλεσμα.


Μπορούν τα σημερινά εργαλεία για ανάλυση δεδομένων να δώσουν λύση;

Σίγουρα όχι, καθώς για να καθοριστεί αν μια νέα γνώση μπορεί να μεταφραστεί σε ενέργεια ή αν είναι απλά νέα γνώση χρειάζεται υποκειμενική γνώση. Υποκειμενική γνώση του τι αποτελεί νέα πληροφορία αλλά και αντικειμενική γνώση των δυσκολιών που σχετίζονται με τις διάφορες ενέργειες.

Αυτό που έχει καταφέρει σήμερα η ανάλυση δεδομένων είναι η αποτελεσματικότερη ανάγνωση των δεδομένων και η αύξηση του αριθμού του τι είναι δεδομένα. Για παράδειγμα, παλαιότερα τα σχόλια των ανθρώπων στα κοινωνικά δίκτυα δεν αποτελούσαν δεδομένα. Πλέον με τις τεχνικές text mining και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας μπορούμε να μετατρέψουμε αυτά τα σχόλια σε κατάλληλη μορφή για να αναλυθούν όπως οι αριθμοί.

Για αυτούς τους λόγους, ο ρόλος του αναλυτή, με κριτική σκέψη και υποκειμενική κατανόηση, είναι κομβικός για την ανάλυση δεδομένων και την αξιοποίηση της γνώσης που αντλούμε από αυτά.

 

Πηγή: linkedin.com