29 Νοεμβρίου 2022

Η έκφραση “Garbage in, garbage out” εξακολουθεί να ισχύει και με τα Big Data

Η έρευνα που έγινε σε CEO επιχειρήσεων από την KPMG δείχνει ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι CEO φαίνεται να μην εμπιστεύονται τις αναλύσεις τους, τον τρόπο που η ομάδα τους τα εφαρμόζει ή ακόμα και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό.

 

Σε αντίθεση με τα στοιχεία που καταδεικνύουν πως τα analytics δίνουν καλύτερες αποφάσεις από απλά το ένστικτο, πολλές εταιρείες δεν τα έχουν καταφέρει σε αυτό το κομμάτι. Αυτό συμβαίνει γιατί ακολουθούν την λάθος προσέγγιση, εφαρμόζοντας τις μεθόδους big data και analytics χωρίς σχέδιο και στόχο. Είναι συχνό φαινόμενο να εφαρμόζεται μία καινούρια τεχνολογία χωρίς σαφή στόχο ή χωρίς να είναι πραγματικά η κατάλληλη για τη λύση του προβλήματος απλά και μόνο επειδή βρίσκεται στην επικαιρότητα. Επιπλέον, προκύπτει από την έρευνα πως η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν περιορίζεται στις μεθόδους αναλύσεων (analytics) αλλά και στα δεδομένα. Μοντέρνα ερωτήματα, όπως η κατανόηση των αναγκών των πελατών και η κατανόηση των νέων, μπορούν να απαντηθούν διορθώνοντας τον τρόπο συλλογής των δεδομένων και την εφαρμογή των μεθόδων analytics.

 

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι πως πριν εστιάσει κάποια επιχείρηση σε προβλήματα όπως αποθηκευτικό χώρο και τους πιο καινούριους και εξεζητημένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης πρέπει να εστιάσει στο στόχο. Πως θα έφτανε στον στόχο με τις βασικές προσεγγίσεις, τι δεδομένα χρειάζονται για την επίτευξη του στόχου και μετά να διερευνηθεί η χρησιμότητα νέων τεχνολογιών.

 

Πολύ ενδιαφέρον σημείο της έρευνας είναι η διαπίστωση πως στο σύνολο οι εταιρείες έχουν αποτύχει να προσαρμοστούν σε τεχνολογίες της δεκαετίας του 90 και του 2000.

 

Συνοψίζοντας, μια καλή συμβουλή θα ήταν να επιστρέψουν στα βασικά ζητήματα. Στις μεθόδους συλλογής αξιόπιστων και κατάλληλων δεδομένων με τη σωστή μεθοδολογία. Αυτό δεν χρειάζεται κάποιον ειδικό data scientist που να γνωρίζει τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά είναι η κολώνα για να εφαρμοστούν σωστά και αποτελεσματικά όχι μόνο προχωρημένες, νέες τεχνικές αλλά και οι βασικές.