23 Σεπτεμβρίου 2023

H TARGIT Ελλάδος συμμετείχε στο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Big Data & Business Analytics του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με διάλεξη που έδωσε στις 25 Μαίου 2016, με τίτλο «Leading vs Lagging Indicators:The metrics that matter»

Η TARGIT Ελλάδος παρουσίασε αναλυτικά τις 2 μεγάλες κατηγορίες δεικτών αποδοτικότητας (Key Performance Indicators - KPIs), leading και lagging, με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί όχι μόνο να παρακολουθεί συνεχώς την απόδοση των επιμέρους τμημάτων της, αλλά και να αναλαμβάνει δράση όταν συμβαίνουν μεταβολές σε μεγέθη που το επιβάλλουν. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι τελικοί χρήστες του TARGIT Decision Suite μπορούν να χτίσουν τους δείκτες αυτούς και να τους παρακολουθούν, λαμβάνοντας άμεσες ειδοποιήσεις για τυχόν μεταβολές εκτός ορίων που η διοίκηση θέτει.

 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να προετοιμάσει στελέχη της επιστήμης των δεδομένων (data scientists), να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο διοικητικές γνώσεις, τεχνικές διαχείρισης δεδομένων και αναλυτικά εργαλεία, βασισμένα κυρίως στη στατιστική και στην μηχανική εκμάθηση, με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.