9 Δεκεμβρίου 2022

Τη λύση TARGIT Business Intelligence & Analytics επέλεξε η Green Cola Hellas SA

Την TARGIT Ελλάδος και την εφαρμογή TARGIT Decision Suite επέλεξε η Green Cola Hellas. Με τη συγκεκριμένη λύση της TARGIT, η Green Cola επιτυγχάνει την ενοποίηση, την συνδυαστική ανάλυση και την άμεση και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων, που παράγουν τα υφιστάμενα πληροφοριακά της συστήματα. Γίνεται εφικτό επομένως για την εταιρία να παρέχει άμεσα απαντήσεις στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση, λαμβάνοντας αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα.

 

Αυτό γίνεται πράξη μέσω του μηχανισμού Reporting & Analytics που προσφέρει η εφαρμογή TARGIT Decision Suite. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αξιοποιεί πολλαπλά λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως Intelligent Search, Dashboards , Storyboards, Data Mashup και δυνατότητες ΒΙ Hyper-related OLAP δημιουργώντας τη δυνατότητα συνδυασμού των δεδομένων.

 

Με τους μηχανισμούς αυτούς, η Green Cola αυτοματοποίησε το reporting για το σύνολο του προσωπικού της εταιρίας, βελτιστοποίησε τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, διενεργώντας συγκρίσεις και εντοπίζοντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα στα δεδομένα, παρέχοντας εν τέλει καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στην ελληνική αγορά.

 

Όπως ανέφερε ο κ. Γιάννης Γρίσπος, Chief Financial Officer της Green Cola Hellas: «Επιλέξαμε την TARGIT Ελλάδος επειδή προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο Business Intelligence & Analytics, με βασικό κριτήριο την ευχρηστία του, την ευκολία διαχείρισης δεδομένων και δημιουργίας αναλύσεων και αναφορών, ακόμη και από χρήστες με περιορισμένες τεχνικές γνώσεις. Η συνεργασία μας με την TARGIT Ελλάδος είναι μια στρατηγική επιχειρηματική απόφαση που έχει εξελίξει σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διευκολύνοντας την ίδια στιγμή τη χάραξη της στρατηγικής μας»

 

Η Green Cola Hellas αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία συγκαταλέγεται σήμερα στις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, στον κλάδο των αναψυκτικών, έχοντας ήδη κατακτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς, ενώ τα προϊόντα της βρίσκονται σε 19 ξένες αγορές.

Η TARGIT με έδρα τη Δανία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη με αποκλειστική ενασχόληση με συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας σύμφωνα με την International Data Corporation (IDC). Η TARGIT AS διαθέτει δίκτυο παγκόσμιας εμβέλειας με περίπου 400 συνεργάτες που προωθούν τα προϊόντα της, πάνω από 4.500 πελάτες και περίπου 500.000 χρήστες της πλήρους πλατφόρμας.