8 Δεκεμβρίου 2022

Η Teradata χρησιμοποιεί analytics για τον εντοπισμό ρυθμιστικών απαγορεύσεων

Σε μια προσπάθεια αναζήτησης υποστήριξης από τις επιχειρήσεις σε βιομηχανικούς τομείς που υπόκεινται σε ρυθμίσεις, η Teradata Corp. εισάγει μία λύση συμμόρφωσης που χρησιμοποιεί τις ψηφιακές επικοινωνίες ώστε να εντοπίσει ενδείξεις ρυθμιστικών παραβιάσεων.

 

Η Teradata Communications Compliance Analytic Solution έχει ως στόχο την αποκάλυψη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να συμμορφωθούν με τα πρότυπα, εν μέσω ενός κατακερματισμένου επικοινωνιακού περιβάλλοντος, στο οποίο τα μηνύματα διασχίζουν αυτή τη στιγμή πολλαπλά κανάλια. Τα δικαστήρια θεωρούν όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις υπεύθυνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εργαζομένων τους, και ζητούν καταγραφές και εφεδρικές λύσεις ως απόδειξη.

 

Το προϊόν συμμόρφωσης της Teradata χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό από τη νοημοσύνη των μηχανών, τις κειμενικές αναλύσεις, την αναγνώριση προτύπων, τις γραφικές αναλύσεις και τις ad hoc αναλύσεις για τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης που ελέγχει και αναλύει τα μηνύματα και τα συνημμένα δεδομένα ενάντια σε καθορισμένους κανόνες συμμόρφωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη έρευνα και τον εντοπισμό μηνυμάτων που μπορούν να παραβιάσουν τους κανονισμούς.