23 Σεπτεμβρίου 2023

Οικονομικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, και κατασκευαστική υπεροχή στην υιοθέτηση των μεγάλων δεδομένων, σύμφωνα με την νέα αναφορά της Wikibon.

Οι οικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες/ media και η κατασκευαστική υπεροχή οδηγούν τις κάθετες αγορές στην υιοθεσία των μεγάλων δεδομένων σύμφωνα με τον ερευνητή αναλύσεων μεγάλων δεδομένων της Wikibon, Ralph Finos, στην τελευταία του ανάλυση. Τα δεδομένα της έρευνας χωρίζουν τα γενικά αποτελέσματα σε 12 κάθετες βιομηχανίες, η καθεμία με τις δικές της ανάγκες ανάλυσης δεδομένων. Η αναφορά αυτή αναγνωρίζει 3 στάδια υιοθεσίας μεγάλων δεδομένων: Αξιολόγηση, απόδειξη του concept και ανάπτυξη μίας τουλάχιστον εφαρμογής μεγάλων δεδομένων.

Το δεύτερο επίπεδο της ωριμότητας περιλαμβάνει την κυβέρνηση, τις πωλήσεις/ χονδρικής, τις υπηρεσίες υγείας, τις τεχνολογίες πληροφορικής, και τις επιχειρησιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Finos. Οι τομείς αυτοί διεξάγουν πρότζεκτς που χρησιμοποιούν μεγάλα σετ δεδομένων, τα αποτελέσματα όμως είναι λιγότερο κρίσιμα από ότι αυτά στο πρώτο επίπεδο ωριμότητας. Οι βιομηχανίες που υστερούν είναι οι μεταφορές, τα ταξίδια/ φιλοξενία, και η ενέργεια. Αυτές οι παραδοσιακά συντηρητικές επιχειρήσεις αλλάζουν πιό αργά, αλλά οι τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων θα μπορούσε να επιταχύνει την υιοθέτηση των μεγάλων δεδομένων, σύμφωνα με τον αναλυτή.

Η ανάλυση αυτή της υιοθεσίας είναι σημαντική για τους πωλητές ανάλυσης δεδομένων εν μέρει επειδή οι πελάτες σε διαφορετικά στάδια χρειάζονται διαφορετικές υπηρεσίες, αναφέρει ο Finos. Η αξία της ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων βελτιώνει τις διαδικασίες των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ποιότητα των πληροφοριών που κατευθύνει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Οι πάροχοι της ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων πρέπει να φτιάξουν στα μέτρα τους τη στρατηγική τους με βάση συγκεκριμένες βιομηχανίες και λύσεις που είναι πολύ σημαντικές για την κάθε βιομηχανία. Θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τις ικανότητες των πελατών, ανταγωνιστικούς οδηγούς, την φύση και το επίπεδο των δεδομένων, την πολυπλοκότητα των αναλύσεων που απαιτούνται και το πρόβλημα που ο εκάστοτε πελάτης προσπαθεί να λύσει. «Το να συναντά κανείς τις ανάγκες των πελατών και να τους βοηθάει να φτάσουν το επόμενο επίπεδο στο ταξίδι τους είναι το κλειδί για επιτυχημένες πωλήσεις,» γράφει ο Finos.

O Finos εξετάζει κάθε μία από τις καθέτους και καθορίζει τους οδηγούς στην αγορά του. Τα χρηματοοικονομικά και η οικονομία για παράδειγμα, είναι η κάθετος που σχετίζεται περισσότερο με τα δεδομένα, με πολύπλοκες μεταφορές, σημαντικά κανονιστικά επίπεδα που απαιτούν δοκιμή διαχείρισης κινδύνου και πολλαπλές ευκαιρίες πώλησης.

Σε γενικές γραμμές η αγορά μεγάλων δεδομένων είναι ακόμη ανώριμη, σύμφωνα με τον Finos. Οι πωλητές θα πρέπει να παρέχουν περισσότερα από ένα προϊόν στον πελάτη. Πολύ συχνά θα πρέπει να τον βοηθούν να αναπτύξεί μία στρατηγική μεγάλων δεδομένων, ξεκινώντας με το να ορίζει ποιές ερωτήσεις θα πρέπει να απαντηθούν ώστε να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή αξία στον οργανισμό. Ολόκληρο το «Professional Alert» αλλά και άλλο υλικό από αυτήν τη συνέντευξη είναι διαθέσιμο στο Wikibon Premium Web Site.