29 Νοεμβρίου 2022

Τι χάσατε στα Μεγάλα Δεδομένα: Μία νέα βάση

Η κατακόρυφη αύξηση του όγκου των δεδομένων που μπαίνουν στο εταιρικό δίκτυο αυξάνει την ανάγκη για τις εταιρείες να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα στα οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες καθώς επίσης και την δομή στήριξης που βρίσκεται από κάτω τους. Αυτή την διευκόλυνση επιχείρησε να πετύχει η Cisco Systems Inc., μέσω της συνεργασίας της με την Basho Technologies Inc..

Η συνεργασία έχει παράξει ένα πλαίσιο που επιτρέπει στην βάση δεδομένων της Basho να λειτουργήσει με Mesos, μία τεχνολογία διαχείρισης ανοιχτών πηγών που μπορεί να φέρει απομακρυσμένους servers, συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμό δικτύωσης ως ένα ενοποιημένο σύνολο πηγών από το οποίο οι εφαρμογές μπορούν να διαλέξουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει σε πλατφόρμες όπως η Basho να πετύχουν την ανάπτυξη δεδομένων πολύ πιο γρήγορα από ότι με παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας.

Το να στεγάσει κανείς όμως τους τεράστιους όγκους νέων πληροφοριών που έρχονται από όλες τις νέες πηγές που οι εταιρίες χρησιμοποιούν, είναι μόνο το πρώτο βήμα για να μαθευτεί το ποιοι διευθυντές πληροφορικής θα βρεθούν στο ταξίδι αυτό εξ’αρχής. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία αφαίρεσης, η οποία αφορά τα  $40 εκατομμύρια που συγκέντρωσε η Datameer, Inc τελευταία.

Το κεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της υιοθεσίας της πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυϊας, που επιτρέπει στους αναλυτές να χειραγωγούν όλες τις πληροφορίες της οργάνωσης μόνο σε ένα περιβάλλον. Τα δεδομένα αυτά είναι αποθηκευμένα στο Hadoop, με την μη δομημένη μέτρησή τους να είναι πλάι- πλάι με τα παραδοσιακά δομημένα αρχεία από τα σχετικά συστήματα.

Όταν όλα έχουν πλέον τακτοποιηθεί, η Datameer κάνει δυνατή την πιθανότητα της αναζήτησης χρήσιμων μοτίβων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης και μετατρέπονται σε γραφικές αναπαραστάσεις που είναι πιο εύκολα για όσους λαμβάνουν αποφάσεις. Η Mode Inc., συγκέντρωσε $7,5 εκατομμύρια σε δικό της χρηματοδοτικό κύκλο την περασμένη εβδομάδα ώστε να πετύχει την ίδια λειτουργικότητα και συνεργασία για τις ομάδες αναλυτών.

Η Startup γιόρτασε το γεγονός με την κυκλοφορία πολλών νέων χαρακτηριστικών για την υπηρεσία της, και πιό σημαντικό ήταν η ικανότητα ενσωμάτωσης περισσότερων γραφημάτων μέσα στην ίδια οπτικοποίηση, μία μικρή αλλά σημαντική ανάπτυξη που αντανακλά μία επικέντρωση στην ανάπτυξη σε περιπτώσεις πιο ανεπτυγμένης χρήσης. Η ενημέρωση επίσης φέρνει την ικανότητα να γίνουν δημοφιλείς οι πληροφορίες που προέρχονταν από πηγές που δεν υποστηρίζονταν πιο πριν, όπως η Facebook Inc., που ανέπτυξε την αποθήκη δεδομένων Presto, σε αυτά τα γραφήματα.