8 Δεκεμβρίου 2022

Το Beige Βιβλίο προσθέτει μια καλή εικόνα στην οικονομία

Οι πρόσφατες οικονομικές αναφορές υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ δεν κατάφερε να επανέλθει δυναμικά κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, έπειτα από τη συσσώρευση που υπέστη κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του έτους- αλλά αυτό είναι κάτι που δε θα γινόταν γνωστό από τη μεγάλη έρευνα του «Beige book» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η ανεπίσημη έρευνα λεπτομερών θεωρήσεων επαφών μεταξύ επιχειρήσεων διεξάγεται από κάθε μία από τις δώδεκα περιφέρειες της κεντρικής τράπεζας, και παρουσιάζει μια καλή εικόνα της προοπτικής. Η πιο πρόσφατη έκθεση του «μπεζ βιβλίου» βρήκε «τη συνολική οικονομική δραστηριότητα διευρυμένη κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία διεξήχθη η αναφορά, από τις αρχές Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου».