23 Σεπτεμβρίου 2023

Συνέντευξη με τον Σπύρου Σακελλαρίου

Συνέντευξη με τον Σπύρου Σακελλαρίου
Content Delivery & VAS Section Manager
INTRACOM TELECOM

 1. Ποιος είναι ο ρόλος της Intracom Telecom στην αγορά των Business Analytics & Big Data;

  H Intracom Telecom, είναι μια από τις πρωτοπόρες τεχνολογικά εταιρείες στη Νότια Ευρώπη και στα Βαλκάνια που έχει αναπτύξει τον BigStreamer μια πλατφόρμα Big Data, η οποία έχει αναπτυχθεί με σκοπό να συνδυάσει την off-line ανάλυση δεδομένων (data at rest) με την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (streaming analytics) προσφέροντας την δυνατότητα λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων από το ίδιο το σύστημα (complex event processing). Η εταιρία με την ανάπτυξη της πλατφόρμας αυτής στοχεύει στο να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης καλύτερων αποφάσεων αξιοποιώντας τεράστιες πήγες δεδομένων, αλλά και να βοηθήσει επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν δραστηριότητες και δράσεις που σήμερα γίνονται χειροκίνητα. Με άλλα λόγια η εταιρία προσφέρει λύσεις ώστε να μπορούν οι εκάστοτε οργανισμοί/ επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τους μεγάλους και αδόμητους όγκους δεδομένων που παράγουν.

 2. Ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρει και ποιες είναι οι αγορές που εστιάζει; Αφορά μεγάλους οργανισμούς και μόνο; Ποιοι είναι οι πελάτες σας που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες σας;

  Η λύση που ανέπτυξε η Intracom Telecom είναι ένας Complex Event Processor που χρησιμοποιεί τεχνικές Massive Parallel Processing αλλά και τα εργαλεία Storm, Hadoop Flume και Hadoop HBase ώστε σε πραγματικό χρόνο να υπολογίζει για κάθε μοναδικό πελάτη και διασυνδεδεμένο σύστημα Key Performance Indicators. Πάνω στην πλατφόρμα BigStreamer έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε και “off-the-shelf” προϊόντα όπως “Churn Prevention”, “IPTV Big Data Recommendation Engine”, “Big Data Network Operations Center” και το “ValueStreams” που είναι μία Cloud λύση που επιτρέπει σε Mobile Operators να προσφέρουν on-demand location based anonymyzed analytics σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Έμφαση δίνουμε στη δύναμη των Big Data για predictive & actionable intelligence προκειμένου να προβλέπουμε συμπεριφορές πελατών (customer experience management), αλλά και συστημάτων, με στόχο την δημιουργία προϊόντων που θα έχουν τα σωστά χαρακτηριστικά αλλά και θα μειώνουν τα λειτουργικά και πάγια κόστη της επιχείρησης (Capex/Opex Optimization). Γενικότερα, οι λύσεις Big Data της Intracom Telecom έχουν να προσφέρουν πολλά και στον Δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο και κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των τραπεζών, αλλά και των μεγάλων καταστημάτων λιανικής.

 3. Ποια η δυναμική της αγοράς των Big Data τα ερχόμενα χρόνια στην αγορά παγκοσμίως και ποια είναι η θέση της Intracom Telecom;

  Οι τεχνολογίες Big Data πλέον θεωρούνται commodity, και ο αγώνας έχει περάσει από το αμιγώς τεχνολογικό κομμάτι στο αλγοριθμικό. Αυτό που διαφαίνεται από εταιρίες που είναι ηγέτιδες στον τομέα τους κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι η όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα που έχουν τα συστήματα machine learning στην λήψη αποφάσεων σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα. Λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που προσφέρουν σαν υπόβαθρο οι τεχνολογίες Big Data, αρχίζει και δημιουργείται μία νέα γενιά αλγόριθμων machine learning που ονομάζονται deep learning. Οι αλγόριθμοι αυτοί επιδεικνύουν «ανώτερες» ικανότητες απάντησης σύνθετων ερωτημάτων και προβλημάτων από οποιονδήποτε άνθρωπο. Οι εταιρείες λοιπόν σπεύδουν να συνδυάσουν τις τεχνολογίες Βig Data με τους καλύτερους data scientists, και δίνουν έναν αγώνα ενάντια στο εσωτερικό τους «status quo» για να τροποποιήσουν τις διαδικασίες και δομές τους ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο αυτή τη νέα γενιά αλγορίθμων. Στην Intracom Telecom εκτός από την δημιουργία ομάδας data scientists με άριστη γνώση των Big Data τεχνολογιών & αλγόριθμων, σχεδιάζουμε τις επόμενες γενιές του BigStreamer όπου θα μπορούμε να “τρέχουμε” machine learning και deep learning αλγόριθμους σε πραγματικό χρόνο, κάτι που θα επιτρέπει τη δημιουργία intelligent συστημάτων που θα λειτουργούν ως βοηθοί (agents) δίπλα σε εργαζόμενους και managers εταιριών παρέχοντας μια συνεχόμενη ροή recommendations και alerts με σκοπό την βελτιστοποίηση του αντικειμένου πάνω στο οποίο εργάζονται.

 4. Θεωρείτε ότι η ελληνική αγορά υστερεί για κάποιους κλάδους σε σχέση με το εξωτερικό και αν ναι, σε ποιους κλάδους και ποιους τομείς;

  Η τεχνολογία είναι νέα και ο βαθμός ωριμότητας στην ελληνική αγορά δε διαφέρει από άλλες κοντινές μας αγορές. Ειδικά στα τμήματα ΙΤ είναι σαφής η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και της δυναμικής που προσφέρουν τα big data. Στην Ελλάδα απευθύνονται σε μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, λόγω της επένδυσης που απαιτείται, επειδή μόνο αυτοί έχουν τις υποδομές για να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία. Εκτιμώ όμως ότι θα δούμε περισσότερα εργαλεία τα οποία θα είναι κυρίως cloud εφαρμογές (όπως η εφαρμογή ValueStreams) που θα επιτρέπουν σε μικρότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς να ωφεληθούν από τεχνολογίες BigData χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν ανθρώπινο δυναμικό αλλά και μεγάλα κεφαλαία σε υποδομές BigData.