1 Ιουνίου 2023

Συνέντευξη του Δρ. Αξαρλόγλου Κωνσταντίνου

Συνέντευξη του Δρ. Αξαρλόγλου Κωνσταντίνου
Αντιπρύτανης Εκπαίδευσης Στελεχών, ALBA

 

 1. κ. Αξαρλόγλου, πείτε μας κάποια λόγια για το σεμινάριο "Marketing Analytics with SAS"


  Ο όγκος και η ποικιλία των δεδομένων που συλλέγει καθημερινά η επιχείρηση και σχετίζονται με την συμπεριφορά των πελατών της είναι πλέον τεράστιος. Συνεπώς, αποτελεί πραγματικά μεγάλη πρόκληση για την επιχείρηση η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση των προθέσεων, των επιλογών, των αποφάσεων και των δράσεων των πελατών της.

   

  Στα πλαίσια αυτά, το ALBA Graduate Business School, προσφέρει διήμερο σεμινάριο που αποσκοπεί, αφενός μεν, στο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες για την σημαντικότητα, για την επιχείρηση, της ανάλυσης των δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών της, και αφετέρου να τους εκπαιδεύσει στις τεχνικές για την ανάλυση αυτή που τελικά οδηγεί στην αποδοτικότερη, για την επιχείρηση, εφαρμογή των δράσεων του marketing.

  Το σεμινάριο επικεντρώνεται:

  1. Σε σειρά τεχνικών που οδηγούν στην αποτελεσματικότερη τμηματοποίηση της πελατειακής βάσης της επιχείρησης με βάση κριτήρια που αφενός με σχετίζονται με την δομή της αγοράς της και αφετέρου με τις συγκεκριμένες δεξιότητές της.
  2. Σε σύνολο τεχνικών που βοηθούν την επιχείρηση να επικεντρωθεί σ’ εκείνους τους πελάτες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πιθανότητα να αποδεχθούν θετικά την προϊοντική προσφορά της.

  Με τα παραπάνω λοιπόν η επιχείρηση καταφέρνει να κάνει πιο αποδοτικές τις προωθητικές της προσπάθειες.

 2. Ποιους επαγγελματίες και στελέχη αφορά το σεμινάριο και από ποιους κλάδους της αγοράς;


  Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη που ασχολούνται με το marketing, είτε στο τμήμα marketing της εταιρίας τους είτε εργάζονται σε εταιρίες marketing. Επίσης, το σεμινάριο είναι σημαντικό για ιδρυτές και στελέχη μικρών (π.χ. start-ups) και μεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, το σεμινάριο έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία σε κλάδους που σχετίζονται με καταναλωτικά προϊόντα (π.χ. λιανικό εμπόριο, επιχειρήσεις e-commerce, κλπ) και μεγάλο όγκο πελατών που παρουσιάζουν επιπρόσθετα σημαντική διαφοροποίηση στην καταναλωτική τους συμπεριφορά.

 3. Τι κερδίζουν ως επιπλέον γνώση όσοι συμμετέχουν στο σεμινάριο;


  Τα στελέχη που συμμετέχουν στο σεμινάριο αναπτύσσουν μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία στο marketing που τους βοηθούν:

  • Να να βελτιώσουν την πιστότητα των πελατών τους, ν’ αυξήσουν τον βαθμό ανταπόκρισης των πελατών τους στις προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνουν, και τελικά να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση των προωθητικών τους ενεργειών επικεντρώνοντας τις ενέργειες αυτές σε εκείνους τους πελάτες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ανταπόκριση στην προϊοντική προσφορά της επιχείρησης.
  • Να μειώσουν το κόστος των προωθητικών ενεργειών της επιχείρησης επικεντρώνοντας στους πελάτες με την μεγαλύτερη πιθανότητα να ανταποκριθούν θετικά στις ενέργειες αυτές.
  • Να μεταφέρουν το καταλληλότερο μήνυμα στην αγορά-στόχο μέσω της αποτελεσματικότερης τμηματοποίησης της αγοράς και της καλύτερης κατανόησης της αγοράς-στόχου.

 4. Η συνεργασία σας με τη SAS τι σημαίνει για το ALBA;


  To ALBA ως ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό ίδρυμα επιδιώκει πάντα συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεπές με την στρατηγική του αυτή, επέλεξε να συνεργαστεί με τη SAS, η οποία είναι ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο του Business Analytics και Business Intelligence. Θεωρούμε ότι η συνεργασία με τη SAS είναι στρατηγικής συμμαχίας και θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στην ακόμα καλύτερη σύνδεση των αποφοίτων μας με την αγορά εργασίας. Η συνεργασία πιστοποιεί την πεποίθηση των δύο οργανισμών για την σημαντική αξία του συνδυασμού επιχειρηματικής θεωρίας και πράξης. Με το σκεπτικό αυτό, οι δύο οργανισμοί συνενώνουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας. Ταυτόχρονα, η συνεργασία με την SAS αποδεικνύει έμπρακτα την προτεραιότητα του ALBA στον γοργά αναπτυσσόμενο τομέα εκπαίδευσης σε Business Intelligence και Business Analytics.

 5. Εκτός από το συγκεκριμένο σεμινάριο τι άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχει το ALBA στα στελέχη των επιχειρήσεων;


  To ALBA Graduate Business School, πρωτοπόρο και καινοτόμο πάντα στην δημιουργία νέας γνώσης και εκπαίδευσης στο management, προσφέρει σειρά προγραμμάτων (MBA και MSc) που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων στην ελληνική και ξένη αγορά. Ταυτόχρονα, το Τμήμα Executive Development του ALBA, προσφέρει σειρά καινοτόμων προγραμμάτων και σεμιναρίων (ανοικτά και ενδοεπιχειρησιακά) που προσαρμόζονται στις σύγχρονες τάσεις της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας. Καινοτόμα προγράμματα όπως “Positive Psychology and Leadership”, “Artful Leadership”, “Growth Strategies in Economic Crisis”, “Managing Resilient Companies”, “Loan Remedial”, “Marketing Analytics with SAS”, “Digital Marketing” είναι μερικά από αυτά που εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν κάθε χρόνο.