18 Ιουνίου 2024

Case study Staples

Staples

Industry: Office supplies/ Εξοπλισμός και αναλώσιμα γραφείου
Department: Supply chain management/ Εφοδιαστική αλυσίδα

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1985 και σύντομα κατάφερε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στον εξοπλισμό γραφείων. Σήμερα η εταιρία έχει αναπτυχθεί αρκετά με πολλά καταστήματα αλλά και διαδικτυακή δραστηριότητα.

Η ανάγκη
Κατά την διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών η εταιρεία μπορούσε εύκολα να πετύχει σημαντικούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Πλέον η αγορά είναι αρκετά πιο ώριμη και ο ανταγωνισμός μεγαλύτερος, οπότε για να συνεχίσει αυτή την ανάπτυξη η Staples έπρεπε να βρει άλλους τρόπους διαφοροποίησης και άλλες στρατηγικές ανάπτυξης.

Η λύση

Ένας τρόπος ήταν η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας. Αυτό σήμαινε μείωση του κόστους, αυξημένη αξιοπιστία στις διαδικασίες και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ελλείψεων. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, η εταιρία προσέλαβε την Accenture που ανέλαβε το έργο.
Με συνεχείς μετρήσεις και συσχετίσεις των δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας, τα συνεργαζόμενα μέρη κατάφεραν να συντονιστούν καλύτερα. Με την αλλαγή των διαδικασιών, η αλυσίδα πλέον λειτουργούσε πιο αποτελεσματικά. Έτσι ήταν πιο εύκολο να ελεγχθεί η πορεία των αποθεμάτων μέχρι να πουληθούν και οι χρόνοι εκτέλεσης των μεταφορών και των παραγγελιών προσδιορίστηκαν με ακρίβεια.