29 Σεπτεμβρίου 2023

Case study Levis

Εταιρία: Levi Strauss & Co

Η εταιρία Levi Strauss & Co δραστηριοποιείται στο χώρο της ένδυσης.

Departmen
t: Ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων

Η ανάγκη
Η εταιρία ήθελε να βρει μια λύση ώστε να αποφασίσει για τις νέες τοποθεσίες των καταστημάτων λιανικής με στόχο να αυξήσει τις συνολικές πωλήσεις και παράλληλα να μην μειώσει τις πωλήσεις των υφιστάμενων καταστημάτων.

Η λύση

Η ESRI ανέλαβε την υλοποίηση του έργου που συνδύαζε επεξεργασία στοιχείων των πωλήσεων των καταστημάτων, δημογραφικά και μια εφαρμογή GIS (geographic information system) για την καταχώρηση των καταστημάτων λιανικής. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία μπορεί να τοποθετεί στο χάρτη την κάθε υποψήφια διεύθυνση καταστήματος λιανικής και να αποφασίζει με βάση τα στοιχεία αν αυτή η τοποθεσία μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Το αποτέλεσμα

Με αυτό τον  τρόπο η εταιρία κατάφερε να δημιουργήσει μια διαδικασία επιλογής καταστημάτων λιανικής και μάλιστα με έναν απλό, αποτελεσματικό και τεκμηριωμένο τρόπο. Έτσι αποφεύγονται φαινόμενα κανιβαλισμού των πωλήσεων μεταξύ των καταστημάτων και μεγιστοποιείται το όφελος για την εταιρία.