28 Νοεμβρίου 2022

Production and Operations

Η διαδικασία παραγωγής αποτελεί μια σημαντική εταιρική λειτουργία που η ανώτατη διοίκηση να θέλει να την εποπτεύει και να ελέγχει την καλή λειτουργία της. Η παραγωγή αλλά και η καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται ότι λειτουργούν απλά και διαδικαστικά. Τα βήματα που απαιτούνται είναι πολλά και πολύπλοκά, και πολλές φορές αλληλοεξαρτόμενα. Συνεπώς για να διασφαλιστεί πως θα επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο έλεγχος των διαδικασιών.


Το πρώτο που χρειάζεται για να επιτευχθεί αυτός ο έλεγχος είναι τα δεδομένα. Από αυτό το σημείο τα Business Analytics δίνουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί με αποτέλεσμα να μπορούν να επισημανθούν διάφορες αδυναμίες και να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία απαντάνε τα production & operations metrics είναι τα παρακάτω:

 

  • Είναι η παραγωγική διαδικασία αποτελεσματική;
  • Θα μπορούσαμε να παράγουμε με μικρότερο ποσοστό ελλατωματικών προϊόντων;
  • Ποιο επίπεδο ανοχής ελατωματικών προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία δίνει το ελάχιστο κόστος παραγωγής ανά προϊόν;

Πώς όμως τα production & operations metrics δίνουν απαντήσεις;

Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων γίνεται σε πολλά διαφορετικά σημεία της παραγωγικής διαδικασίας. Με την τεχνική αυτή εντοπίζονται συγκεκριμένοι παράγοντες μεταβλητότητας πριν ανιχνευθούν από μηχανισμούς ασφαλείας των μηχανημάτων. Έτσι εντοπίζονται πιθανές πηγές προβλημάτων στην αρχή τους και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ταχύτητα από διαδικασίες που αναλύουν μόνο το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας. Με την προληπτική δράση του ελέγχου διεργασιών, το τελικό προϊόν έχει μικρότερη πιθανότητα να είναι ελλατωματικό και προκαλείται μικρότερη ζημιά στην επιχείρηση αφού τα όποια λάθη διαπιστώνονται άμεσα μέσω του συνεχόμενου real-time ελέγχου των διαδικασιών. Με τη διαδικασία δειγματοληψίας αποδοχής, γίνονται έλεγχοι που βασίζονται σε στατιστικές τεχνικές στην έξοδο της παραγωγικής διαδικασίας και ο υπεύθυνος αποδέχεται ή απορρίπτει την κάθε παρτίδα.

Τα production & operations metrics μπορούν να συμβάλλουν και στην ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής. Η ανάλυση τους οδηγεί στον εντοπισμό bottlenecks και μεγάλων χρόνων αναμονής στο σύστημα και προτείνονται αλλαγές ώστε να γίνει η διαδικασία παραγωγής πιο αποτελεσματική.