28 Νοεμβρίου 2022

Finance

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχει τεράστιος όγκος διαθέσιμης πληροφορίας στο εταιρικό περιβάλλον. Το πρόβλημα πλέον έγκειται στη διαχείριση και μετάδοση αυτής της πληροφορίας με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνει κατανοητή και να επιτευχθεί η βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης.


Λόγω του αυξημένου όγκου πληροφορίας, ένας CFO δεν μπορεί μόνος του να έχει άμεση οπτική της  συνολικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Πόλυ περισσότερο, δεν μπορεί να βασιστεί σε μια λανθασμένη εικόνα και στη διαίσθησή του για να πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις. Η πολυπλοκότητα του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος αλλά και οι συνεχόμενες αλλαγές και εξελίξεις στην οικονομία και στο νομοθετικό πλαίσιο δυσκολεύουν πολύ το έργο της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα, γεννήθηκε η ανάγκη για τα financial analytics. Πρόκειται για εργαλεία που σκοπό έχουν να απλοποιήσουν την πολυπλοκότητα του τμήματος χρηματοοικονομικών, ενώ παράλληλα να διευκολύνουν πολλές καθημερινές διαδικασίες. Δίνουν άμεσα μια καλύτερη οπτική της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων.

 

Απαντά σε ερωτήσεις όπως

  • Ποιοι είναι οι πιο επικερδείς πελάτες μας;
  • Ποια είναι τα πιο επικερδή προϊόντα;
  • Ποιοι είναι οι οδηγοί κέρδους;
  • Τι χρηματοοικονομικούς κινδύνους έχουμε αναλάβει;

Η χρήση των financial analytics κρίνεται αναγκαία για να ανταπεξέλθει η επιχείρηση στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Με τη χρήση αυτών των προγραμμάτων η εταιρία μπορεί να ελέγχει τεράστιο όγκο δεδομένων και να παίρνει την πληροφορία σε γραφήματα, διαγράμματα και reports σε πραγματικό χρόνο. Έτσι οι τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να  εξαχθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.  Επιπλέον μπορούν να αναλυθούν ιστορικές και μελλοντικές τάσεις αλλά και νέοι παράγοντες που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες αναλύσεις. Έτσι, διαδικασίες όπως το budgeting και οι προβλέψεις γίνονται πιο αποτελεσματικές με την υποστήριξη των financial analytics. Σε σημαντικές αποφάσεις μπορούν να γίνουν προσομοιώσεις (if-then σενάρια) και η διοίκηση να έχει καλύτερη οπτική για τις ενδεχόμενες συνέπειες μιας απόφασης και τους κινδύνους που αναλαμβάνει.

 

Άλλες εφαρμογές τους είναι

  • Έλεγχος κόστους
  • Ανάλυση κερδοφορίας ανά τμήμα και στο σύνολο της επιχείρησης
  • Συνεργασία τμήματος χρηματοοικονομικών με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης
  • Κατανόηση κινδύνων που έχει σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχό τους
  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης για αύξηση της κερδοφορίας