12 Δεκέμβριος 2018

Συνέντευξη του Βασίλη Πανάγου, Sales & Marketing Director, SPSS BI Greece

Βασίλης Πανάγος
Sales & Marketing Director, SPSS BI Greece

 

Η επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία “σχέσεων οικειότητας” με  τους πελάτες

 

Η σωστή μίξη πελατοκεντρικών στρατηγικών και εξελιγμένων εργαλείων Αναλυτικής Τεχνολογίας Πρόβλεψης προσφέρει στις επιχειρήσεις “ενόραση του πελάτη” και τις οδηγεί στην επιτυχία.

Περισσότερα...

Συνέντευξη από τον Ανδρέα Μανιάτη, Business Intelligence and Visual Analytics, Department Director, Partner, CyberStream LTD

Ανδρέας Μανιάτης
Business Intelligence and Visual Analytics, Department Director, Partner, CyberStream LTD

 

Ερ: Σε ποιους κλάδους της οικονομίας χρησιμοποιούνται περισσότερο τα Βusiness Αnalytics;

Απ: Τα Business Analytics, τόσο ως έννοια όσο και ως εφαρμοζόμενη πρακτική, καλύπτουν οριζόντια κάθε κλάδο της οικονομίας. Απαιτείται όμως και η ύπαρξη της αντίστοιχης «κουλτούρας» των διευθυντικών – κυρίως – στελεχών μίας επιχείρησης, από τα οποία υπαγορεύεται η πολιτική εφαρμογής κανόνων, μεθοδολογιών και πρακτικών, μέρος των οποίων είναι και τα Business Analytics.

Περισσότερα...

Συνέντευξη από τον Γιώργο Γουδέλη, CRM & Customer Intelligence Manager, EFG Eurobank Ergasias S.A.

Γιώργος Γουδέλης
CRM & Customer Intelligence Manager, EFG Eurobank Ergasias S.A.

 

Ερ: Πού τοποθετείται μία ομάδα ΒΑ στο οργανόγραμμα μιας σύγχρονης επιχείρησης;

Απ: Πολλές φορές οι σύγχρονες ομάδες ΒΑ, αποτελούν μετεξελίξεις παλαιότερων ομάδων Data Mining. Όντας πρωτοπόρος ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας, φιλοξένησε τις πρώτες ομάδες Data Mining στην Ελλάδα πριν από περίπου μία δεκαετία. Την εποχή εκείνη το αντικείμενο ήταν ακόμα στα πρώτα του βήματα ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η αναγκαιότητα του δεν αναγνωρίζονταν από κανένα εμπορικό τμήμα. Κάποιοι άνθρωποι όμως στα ΙΤ των συγκεκριμένων εταιριών διέκριναν ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι πολλά υποσχόμενη και αποφάσισαν να επενδύσουν σ’ αυτή.

Περισσότερα...

Συνέντευξη από τον Γιάννη Τσίλιρα, CRM Director, Cosmote

Γιάννης Τσίλιρας
CRM Director, Cosmote

 

Ε: Ποια είναι η χρήση BA στις τηλεπικοινωνίες και πόσο διαδεδομένα είναι στην Ελλάδα;
A:
Η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών έχει την «ευλογία» (και ταυτόχρονα την «κατάρα») της διαθεσιμότητας δεδομένων (π.χ. χρήσης και ποιότητας υπηρεσιών). Η ανάλυση δεδομένων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι αρκετά διαδεδομένη και αποτελεί βασική δραστηριότητα κάθε εταιρίας. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εφαρμογών οι οποίες καλύπτουν τόσο λειτουργικές όσο και αναπτυξιακές ανάγκες.

Περισσότερα...

Συνέντευξη από τον Βασίλη Αγγέλη, Senior Manager, Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Τραπεζικής Ιδιωτών, Τράπεζα Πειραιώς

Βασίλης Αγγέλης
Senior Manager, Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Τραπεζικής Ιδιωτών, Τράπεζα Πειραιώς

 

Ε: Ποια είναι η χρήση των Business Analytics στις τράπεζες και πόσο διαδεδομένα είναι στην Ελλάδα;
A:
Τα Business Analytics αρχίζουν σιγά σιγά να αξιοποιούνται από τις ελληνικές τράπεζες. Η χρήση και αξιοποίησή τους βέβαια δεν έχει φθάσει ακόμα στα επιθυμητά επίπεδα, αλλά γίνονται βήματα προόδου. Εκτεταμένη χρησιμοποίηση με επιτυχημένα αποτελέσματα γίνεται κυρίως από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών της χώρας μας, οι οποίες και τα χρησιμοποιούν περίπου μια δεκαετία.

Περισσότερα...

Συνέντευξη από τον Κωνσταντίνο Τσιπτσή, CRM & Customer Intelligence Manager EFG Eurobank

Κωνσταντίνος Τσιπτσής
CRM & Customer Intelligence Manager EFG Eurobank

 

Ε: Ποια είναι η χρήση των Business Analytics στις τράπεζες και πόσο διαδεδομένα είναι στην Ελλάδα;
A:
Η Χρήση του ΒΑ δεν αφορά μόνο τις τράπεζες αλλά όλες τις επιχειρήσεις. Αν επικεντρωθούμε σε πεδία εφαρμογών που αφορούν την ανάλυση δεδομένων πελατών θα έλεγα πως οι τράπεζες διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών σε σχέση με άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

Περισσότερα...

Mark Madsen: Πρόκειται τα Business Analytics να “εμπορευματοποιηθούν” σύντομα;

Mark Madsen
Ιδρυτής της Third Nature

 

E: Τι σημαίνει η έννοια Business Intelligence; Ιστορία-Εισαγωγή
A:
Ο όρος ΒΙ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1958, αν και η έννοια αυτή υπήρχε από προηγούμενες δεκαετίες, με έναν απλό ορισμό είναι, το να μελετούμε στοιχεία-δεδομένα προσανατολισμένοι σε ένα συγκεκριμένο στόχο για να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα.

Περισσότερα...