11 Δεκέμβριος 2018

Συχνές ερωτήσεις

 

Τι είναι τα Business Analytics

Ο όρος αναφέρεται στη χρήση δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης και οικονομετρικών εφαρμογών, για τη διαρκή διερεύνηση της παρελθούσας κατάστασης και εκτίμηση της μελλοντικής επίδοσης των τμημάτων μίας εταιρείας.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ληφθούν οι βέλτιστες επιχειρηματικές αποφάσεις μέσα σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού και αβεβαιότητας. Τα Business Analytics απαντούν σε ερωτήσεις όπως γιατί συμβαίνει κάτι, τι θα συμβεί αν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις, τι θα συμβεί στο μέλλον εάν κάποιες καταστάσεις αλλάξουν, κτλ.

Η επιστήμη της ανάλυσης αναφέρεται στο πως μια επιχείρηση θα φτάσει σε μια ρεαλιστική και βέλτιστη απόφαση, βασιζόμενη στα υπάρχοντα δεδομένα. Οι συνηθισμένες εφαρμογές τους περιλαμβάνουν τη μελέτη και στατιστική επεξεργασία δεδομένων για να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν την ιστορική συμπεριφορά των υπό μελέτη στοιχείων με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή μου

Τη σημερινή εποχή, που οι επιχειρήσεις προσφέρουν παρόμοια προϊόντα, έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το γεωγραφικό, τείνουν να εκλείψουν, το πεδίο των analytics μπορεί να αποτελέσει στοιχείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Παρόλο που η ανάλυση δεδομένων είναι μια κοινή γνώση για όλες τις επιχειρήσεις, ο τρόπος εφαρμογής αλλά και η ποιότητα των δεδομένων μπορούν να προσδώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτές τις μεθόδους ανάλυσης, έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τα στελέχη τους παίρνουν κατά μέσο όρο καλύτερες αποφάσεις. Οι μέθοδοι αυτοί είναι δύσκολο να αντιγραφούν και εφαρμόζονται σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις.

Ιστορία των Business Analytics

  • 1960 Τα πρώτα Decision support systems (DSS), χρησιμοποιούνται για μικρές εφαρμογές, όπως το σχεδιασμό παραγωγής και τη χρηματοοικονομική διαχείριση.
  • 1970 Γίνεται η εισαγωγή των πρώτων στατιστικών εφαρμογών για υπολογιστές από τη SAS και την SPSS.
  • 1980 Αυξάνεται η υπολογιστική δυνατότητα και τα προγράμματα business analytics γίνονται προσβάσιμα σε περισσότερες επιχειρήσεις.
  • 2000 Η τεχνολογία business intelligence είναι η πρώτη προτεραιότητα για οργανισμούς IT (Gartner 2006).
  • 2010 Στη δεκαετία που έρχεται τα Business Analytics θα είναι δεδομένο και επιτακτικό στοιχείο σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν μια μικρή εταιρία;

Κυριαρχεί γενικά η πεποίθηση ότι τα Business Analytics αφορούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι ακριβές αφού τα τελευταία χρόνια η τάση είναι ολοένα και μικρότερες εταιρίες να τα χρησιμοποιούν. Έχουν γίνει πιο προσιτά οικονομικά και μπορούν να προσδώσουν σε μια μικρή εταιρία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται για να διακριθεί από τον ανταγωνισμό.

Σε ποιους απευθύνονται τα Business Analytics

Απευθύνονται στην ανώτερη διοικητική βαθμίδα, που έχει τον κρίσιμο ρόλο της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά παρέχονται εφαρμογές και σε συγκεκριμένα τμήματα της επιχείρησης όπως:

  • Marketing
  • ΗR
  • Supply Chain
  • Finance
  • Production & Operations

Για την καλύτερη απόδοση, τα Βusiness Analytics πρέπει να είναι κτήμα της επιχείρησης σαν σύνολο και η εφαρμογή τους να έχει την υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης.

Χρειάζεται να πληρώσω;

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η σελίδα είναι δωρεάν. Για μερικές υπηρεσίες απαιτείται η δωρεάν εγγραφή του χρήστη.

Είναι ακριβή υπηρεσία;

Αντίθετα με ότι πολλοί πιστεύουν, τα Business Analytics είναι προσιτά και σε μικρές επιχειρήσεις. Προσφέρονται αρκετές οικονομικές λύσεις και μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορα είδη και μεγέθη επιχειρήσεων.

Απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό;

Τα Business Analytics δεν απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι φιλικά προς το χρήστη. Η εγκατάστασή και χρήση τους είναι αρκετά απλή και συνήθως παρέχεται υποστήριξη από την εταιρία που έχει αναπτύξει την εφαρμογή.

Σε τι βαθμό μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο;

Τα Business Analytics δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Σκοπός τους είναι να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.

Τι προσφέρει το site BusinessanAlytics.gr;

Η ιστοσελίδα BusinessAnalytics.gr προσφέρει ενημέρωση για τα εργαλεία Business Analytics, τις διάφορες εφαρμογές τους και τη χρησιμότητά τους στη σύγχρονη επιχείρηση.

Γιατί να γίνω μέλος στο BusinessAnalytics.gr;

Η εγγραφή μέλους δίνει πρόσβαση σε άρθρα, newsletters, ειδήσεις, συνέδρια, σεμινάρια και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα Business Analytics στη διεθνή και εγχώρια αγορά.

Ανήκει σε κάποιο όμιλο;

Η ιστοσελίδα businessanalytics.gr είναι ανεξάρτητη και δεν συνδέεται με κάποιον όμιλο.